Adferdskonsultasjon

S p o r t s h u n d e r  -  L a  d e g  i n s p i r e r e !

Atferdskonsultasjon

 

Noen ganger er ikke hundeholdet bare moro. Hunden kan være plaget av redsel, viser kanskje aggressiv atferd, eller annet som gjør hverdagen vanskelig. I en atferdskonsultasjon bruker vi god tid på å kartlegge problemet og diskutere hvordan man kan håndtere situasjonen og trene hunden.

Eksempler på problemer kan være:

 

  • Utagerer mot andre møtende hunder
  • Hunder som ikke kan være hjemme alene
  • Uønsket bjeffing
  • Problemer med hunden i bil
  • Ulike former for ressursforsvar

 

Den som utfører atferdskonsultasjoner og atferdstimer har universitetsutdanning innen sentrale fagområder som etologi og læringsteori, samt innsikt i erfaringsbaserte protokoller for atferdsterapi hos hund.

Vi vil alltid tilstrebe at anbefalte tiltak, trening og atferdsmodifisering skal være godt faglig forankret.

Videre, tilnærmingen skal ikke volde frykt eller ubehag hos hund eller eier.

Har du spørsmål knyttet til dette er det bare å spørre oss på telefon.

 

En atferdskonsultasjon inkluderer:

 Innledende telefonsamtale: Her forteller eier kort om problemet og vi avtaler tid og sted for kartleggingssamtalen.

 

Eier fyller ut kartleggingsskjema: Skjema fylles ut og sendes tilbake i forkant av konsultasjonen. Dette brukes vi til å forberede oss. Det vil også spare noe tid når vi møtes. Video av atferd kan være meget nyttig.

 

Kartleggingssamtalen: Kartleggingssamtalen varer i omkring 1,5-2,5 timer.

Her snakker vi nærmere om problemene, hva som utløser atferden og vi forsøker å forstå hundens underliggende motivasjoner for den atferden han eller hun har.

Vi snakker også om prinsippene for den type trening vi vil anbefale for det enkelte problem.

Dersom man ser det som hensiktsmessig gjennomføres kartleggingstimen hjemme hos hundeeier.

 

Skriftlig materiell: Dette kan være korte notater som beskriver treningsøvelser eller informasjon som har til hensikt å gi økt forståelse for atferdsproblemene.

Det kan også være forslag til tiltak og trening, og anbefalinger om relevant informasjon og aktiviteter (bøker, artikler, kurs og annet).

Det kan ta litt tid før dette sendes ut og avhenger av annen arbeidsbelastning.

Når eier har mottatt dettte, har satt seg inn i materialet, samt kommet litt i gang med tiltak og trening, så kan det være at vi tar en telefonsamtale for oppklarende spørsmål.

 

En inkludert atferdstime: Denne timen er som regel praktisk rettet, og har varighet på en klokketime.

Det kan også være vi kommer frem til modifisering av treningsopplegget.

Denne timen gjennomføres gjerne på Sportshunders avdeling på Havstein, eller på annet avtalt sted. I enkelte tilfeller kan det være mest hensiktsmessig med veiledning over video.

Timen settes opp gjerne noen uker etter kartleggingssamtalen, og senest 3 måneder etter.

Om ønskelig kan det kjøpes til flere atferdstimer (se under), eller annen oppfølging.

 

Noen ganger kan det være medisinske årsaker til atferdsproblemer.

Dersom du selv mistenker at dette kan være tilfelle anbefaler vi en tur til veterinæren først.

Det kan også være at vi i løpet av prosessen finner ut at det vil være bra med en undersøkelse.

 

Pris for atferdskonsultasjonen: 1500,-

Det betales via faktura.

Hjemmebesøk utføres kostnadsfritt innen Trondheim Kommune, det tilfaller kostnader for kjøring og tid dersom hjemsted er utenfor Trondheim Kommune.

 

Videre støtte og oppfølging:

Det vil variere hvilke valg eier ønsker å gjøre i forhold til trening og tiltak, og hvor omfattende problemene er.

I løpet av prosessen over ser vi på om det er behov for, og ønskelig med, mer oppfølging i form av atferdstimer.

Atferdstimer kan ta ulike former; praktisk trening, samtale over telefon eller videokonferanse, felles observasjon av overvåkingskamera etc.).

Vi ønsker også gjerne å høre hvordan det går. Kanskje du har støtt på utfordringer, synes det butter litt på motivasjon, eller vil fortelle om et gjennombrudd.

 

Atferdstimer:

Her er det gjerne fokus på praktisk trening. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med privattimer uten først å ha gjennomført en atferdskonsultasjon, da inngår ikke skriftlig materiell. Pris for atferdstimer:

 

  • 550,- pr time om du kjøper en time.
  • 1500,- om du samtidig kjøper 3 timer.
  • 2150,- om du samtidig kjøper 5 timer.

Disse gjennomføres gjerne på Havstein, eller på annen avtalt plass.

 

Ta kontakt for mer informasjon og avtale:

 

Lillian Waagø: telefon 980 34 905 (mail: lillian@sportshunder.no)

Eirin Dahl: telefon 997 62 223 (mail: kontakt@sportshunder.no)

 

Sportshunder AS

 

Statråd Kroghs vei 15

 

7021 Trondheim

 

Telefon: 99762223

 

E-post:kontakt@sportshunder.no

© Copyright. All Rights Reserved.