Adferdskonsultasjon

Atferdskonsultasjon

 

Noen ganger er ikke hundeholdet bare moro. Hunden kan være plaget av redsel, viser kanskje aggressiv atferd, eller annet som gjør hverdagen vanskelig. I en atferdskonsultasjon bruker vi god tid på å kartlegge problemet og diskutere hvordan man kan håndtere situasjonen og trene hunden.


Eksempler på problemer kan være:

 

  • Utagerer mot andre møtende hunder
  • Hunder som ikke kan være hjemme alene
  • Uønsket bjeffing
  • Problemer med hunden i bil
  • Ulike former for ressursforsvar

 

Den som utfører atferdskonsultasjoner og atferdstimer har universitetsutdanning innen sentrale fagområder som etologi og læringsteori, samt innsikt i erfaringsbaserte protokoller for atferdsterapi hos hund. Vi vil alltid tilstrebe at anbefalte tiltak, trening og atferdsmodifisering skal være godt faglig forankret. Videre, tilnærmingen skal ikke volde frykt eller ubehag hos hund eller eier. Har du spørsmål knyttet til dette er det bare å spørre oss på telefon.

 

I en atferdskonsultasjon inngår:

Innledende telefonsamtale: Her forteller eier kort om problemet og vi avtaler tid og sted.

 

Forberedende arbeid: Eier fyller ut et kartleggingsskjema og sender dette tilbake i forkant av konsultasjonen. Det kan også hende vi etterspør video og annet relevant materiale. Sportshunder går gjennom skjema og tilsendt materiell i forkant av konsultasjonen.


Konsultasjonen: Konsultasjonen varer i omkring 1,5-2,5 timer. Her snakker vi nærmere om problemene, om tiltak og trening, og hva det vil innebære av innsats fra eiers side. Det kan også hende vi kommer i gang med praktiske øvelser og beskrivelse av tiltak som eier kan ta tak i umiddelbart.

 

Skriftlig materiell: Dette kan være korte notater som beskriver treningsøvelser eller informasjon som har til hensikt å gi økt forståelse for atferdsproblemene. Det kan ta litt tid før dette sendes ut og avhenger av annen arbeidsbelastning.


En atferdstime: Denne gjennomføres i etterkant av atferdskonsultasjonen (innen 3 måneder etter konsultasjonsdato).

 

Pris for atferdskonsultasjonen: 1500,-

Det betales via faktura.
Konsultasjonene foregår hovedsakelig ved Sportshunders avdeling på Rogner Gård (kart) eller Havstein (kart). Ved spesielle behov gjennomføres hjemmebesøk (dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle, ved lang kjøretid tilfaller kostnader for reise).


Ta kontakt for mer informasjon og avtale:

Lillian Waagø: telefon 980 34 905 (mail: lillian@sportshunder.no)

Eirin Dahl: telefon 997 62 223 (mail: kontakt@sportshunder.no)Atferdstimer

Atferdstimer er som regel praktisk rettet og settes opp i etterkant av atferdskonsultasjonen. Atferdstimer har varighet på en klokketime og gjennomføres gjerne på Sportshunders avdeling på Havstein, Rogner Gård, eller på annet avtalt sted. Der det er hensiktsmessig kan timene også ta andre former, eksempelvis veiledning over telefon/videokonferanse. Det kan også være aktuelt at vi skreddersyr et oppfølgingsprogram tilpasset den enkelte hund og eier.


Pris for atferdstimer:

  • 550,- pr time om du kjøper en time.
  • 1500,- om du samtidig kjøper 3 timer.
  • 2150,- om du samtidig kjøper 5 timer.


I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med privattimer uten først å ha gjennomført en atferdskonsultasjon, da inngår ikke kartlegging eller skriftlig materiell. Privattimer må benyttes innen 12 måneder fra betalingsdato.