Adferdskonsultasjon

Atferdskonsultasjon

 

Noen ganger er ikke hundeholdet bare moro. Hunden kan være plaget av redsel, viser kanskje aggressiv atferd, eller annet som gjør hverdagen vanskelig. I en atferdskonsultasjon bruker vi god tid på å kartlegge problemet og diskutere hvordan man kan håndtere situasjonen og trene hunden.


Eksempler på problemer kan være:

 

  • Utagerer mot andre møtende hunder
  • Hunder som ikke kan være hjemme alene
  • Uønsket bjeffing
  • Problemer med hunden i bil
  • Ulike former for ressursforsvar

 

Den som utfører atferdskonsultasjoner og atferdstimer har universitetsutdanning innen sentrale fagområder som etologi og læringsteori, samt innsikt i erfaringsbaserte protokoller for atferdsterapi hos hund. Vi vil alltid tilstrebe at anbefalte tiltak, trening og atferdsmodifisering skal være godt faglig forankret. Videre, tilnærmingen skal ikke volde frykt eller ubehag hos hund eller eier. Har du spørsmål knyttet til dette er det bare å spørre oss på telefon.

 

I en atferdskonsultasjon inngår:

Innledende telefonsamtale: Her forteller eier om problemet, og vi planlegger hva som bør gjøres før vi møtes. Vi avtaler også tid og sted for kartleggingsmøte.

 

Forberedende arbeid: Eier fyller ut et kartleggingsskjema og sender dette tilbake i forkant av konsultasjonen. Det kan også hende vi etterspør video, loggføring av visse atferder og annet relevant informasjon. Sportshunder går gjennom tilsendt materiell i forkant av konsultasjonen.


Kartleggingsmøte: Møtet varer i omkring 1,5-2,5 timer. Vi jobber videre med å kartlegge problemene ut fra tilsendt informasjon og samtale. Ofte har konsulenten forberedt en presentasjon for å guide samtalen. Konsulenten blir litt kjent med hunden gjennom observasjon og interaksjon. Vi snakker om problematferden, og om hva som kan være en hensiktsmessig plan fremover. Det kan også hende vi kommer i gang med praktiske øvelser og beskrivelse av tiltak som eier kan ta tak i umiddelbart.

 

Skriftlig materiell: Dette kan være korte notater som beskriver treningsøvelser eller informasjon som har til hensikt å gi økt forståelse for atferdsproblemene. Det kan ta litt tid før dette sendes ut og avhenger av annen arbeidsbelastning.


I konsultasjonen er det fokus på kartlegging og forståelse av utfordringene.


Pris for atferdskonsultasjonen: 1600,-


I så stor grad som mulig skreddersyr vi prosessen avhengig av hva utfordringene består av.Dette snakker vi om i den innledende telefonsamtalen. Separasjonsrelaterte problem er et område hvor man med fordel kan tilpasse prosessen. Vi vil også tilpasse prosessen til den smittesitasjon vi er i.


Oppfølging:

For de som gjennomfører atferdskonsultasjon kan det gis rabatterte priser på på atferdstimer hvor det er fokus på utfordringer kartlagt i konsultasjonen. Dette vil gjerne innebære praktisk trening, diskusjon og vurdering over tid av de tiltak, øvelser og tilpasninger som er innført

Informasjon om dette gis over telefon og i skriftlig materiell som sendes over etter innledende telefonsamtale.


Fysiske møter foregår hovedsakelig ved Sportshunders avdeling på Rogner Gård (kart) eller Havstein (kart). Ved spesielle behov gjennomføres hjemmebesøk (dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle, ved lang kjøretid tilfaller kostnader for reise).


Ta kontakt for mer informasjon og avtale:

Lillian Waagø: telefon 980 34 905 (mail: lillian@sportshunder.no)

Eirin Dahl: telefon 997 62 223 (mail: kontakt@sportshunder.no)
Atferdstimer

Atferdstimer er som regel praktisk rettet, og innebærer ikke prosessen som er beskrevet over. Atferdstimer har varighet på en klokketime og gjennomføres gjerne på Sportshunders avdeling på Havstein, Rogner Gård, eller på annet avtalt sted. Der det er hensiktsmessig kan timene også ta andre former, eksempelvis veiledning over telefon/videokonferanse. Det kan også være aktuelt at vi skreddersyr et oppfølgingsprogram tilpasset den enkelte hund og eier.


Pris for atferdstimer:

  • 590,- pr time.
  • 1680,- ved kjøp av 3 timer.
  • 2625,- ved kjøp av 5 timer.
  • 4950,- ved kjøp av 10 timer.


I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med privattimer uten først å ha gjennomført en atferdskonsultasjon, da inngår ikke kartlegging eller skriftlig materiell. Privattimer må benyttes innen 12 måneder fra betalingsdato.