Adferdskonsultasjon

Lidenskap - Kunnskap - Glede

Atferdskonsultasjon

 

Noen ganger er ikke hundeholdet bare moro. Hunden kan være plaget av redsel, viser kanskje aggressiv atferd, eller annet som gjør hverdagen vanskelig. I en atferdskonsultasjon bruker vi god tid på å kartlegge problemet og diskutere hvordan man kan håndtere situasjonen og trene hunden.

Eksempler på problemer kan være:

 

  • Utagerer mot andre møtende hunder
  • Hunder som ikke kan være hjemme alene
  • Uønsket bjeffing
  • Problemer med hunden i bil
  • Ulike former for ressursforsvar

 

Den som utfører atferdskonsultasjoner og atferdstimer har universitetsutdanning innen sentrale fagområder som etologi og læringsteori, samt innsikt i erfaringsbaserte protokoller for atferdsterapi hos hund. Vi vil alltid tilstrebe at anbefalte tiltak, trening og atferdsmodifisering skal være godt faglig forankret.

Videre, tilnærmingen skal ikke volde frykt eller ubehag hos hund eller eier.

Har du spørsmål knyttet til dette er det bare å spørre oss på telefon.


 

En atferdskonsultasjon innebærer


Innledende telefonsamtale: Her forteller eier kort om problemet og vi avtaler tid og sted for kartleggingssamtalen.

 

Forarbeid og kartlegging: Eier fyller ut et kartleggingsskjema og sender dette tilbake i forkant av konsultasjonen. Video av atferd kan være meget nyttig Konsulenten bruker tid i forkant av konsultasjonen på å gå gjennom skjema og eventuelt annet materiell. Dette trinnet vil også være en viktig bevisstgjøring for eier.

 

Konsultasjonen: Konsultasjonen varer i omkring 1,5-2,5 timer.

Her snakker vi nærmere om problemene, hundens historikk, hva som utløser atferden og vi forsøker å forstå hundens underliggende motivasjoner for den atferden han eller hun har.

Vi snakker også om prinsippene for den type trening vi vil anbefale for det enkelte problem, og hva det vil innebære av innsats fra eiers side. Det kan også hende vi kommer i gang med praktiske øvelser og beskrivelse av tiltak som eier kan ta tak i umiddelbart. Dersom man ser det hensiktsmessig gjennomføres kartleggingstimen hjemme hos hundeeier.

 

Skriftlig materiell: Dette kan være korte notater som beskriver treningsøvelser eller informasjon som har til hensikt å gi økt forståelse for atferdsproblemene. Det kan også være forslag til tiltak og trening, og anbefalinger om relevant informasjon og aktiviteter (bøker, artikler, kurs og annet).

Det kan ta litt tid før dette sendes ut og avhenger av annen arbeidsbelastning.

Når eier har mottatt dette, har satt seg inn i materialet, samt kommet litt i gang med tiltak tar vi gjerne en telefonsamtale for å se på veien videre. Vi ønsker også gjerne å høre hvordan det går. Kanskje du har støtt på utfordringer, synes det butter litt på motivasjon, eller vil fortelle om et gjennombrudd.


 

Pris for atferdskonsultasjonen: 1500,-

Det betales via faktura.

Hjemmebesøk utføres kostnadsfritt innen Trondheim kommune, det tilfaller kostnader for kjøring og tid dersom hjemsted er utenfor Trondheim kommune.

 

Noen ganger kan det være medisinske årsaker til atferdsproblemer.

Dersom du selv mistenker at dette kan være tilfelle anbefaler vi en tur til veterinæren først.

Det kan også være at vi i løpet av prosessen finner ut at det vil være bra med en undersøkelse.

 

Det vil variere hvilke valg eier ønsker å gjøre i forhold til trening og tiltak, og hvor omfattende problemene er. I løpet av prosessen over kan eier gjøre seg opp en mening om han ønsker mer oppfølging i form av atferdstimer.


 

Atferdstimer

Atferdstimer er som regel praktisk rettet og settes opp i etterkant av atferdskonsultasjonen. Atferdstimer har varighet på en klokketime og gjennomføres gjerne på Sportshunders avdeling på Havstein, eller på annet avtalt sted. Der det er hensiktsmessig kan timene også ta andre former, eksempelvis veiledning over telefon/videokonferanse eller felles observasjon og trening ved hjelp av overvåkingskamera. Det kan også være aktuelt at vi skreddersyr et oppfølgingsprogram tilpasset den enkelte hund og eier.


 

Pris for atferdstimer:

  • 250,- for første time etter gjennomført atferdskonsultasion
  • 550,- pr time om du kjøper en time.
  • 1500,- om du samtidig kjøper 3 timer.
  • 2150,- om du samtidig kjøper 5 timer.

 

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med privattimer uten først å ha gjennomført en atferdskonsultasjon, da inngår ikke kartlegging eller skriftlig materiell. Privattimer må benyttes innen 12 måneder fra betalingsdato.

 

Ta kontakt for mer informasjon og avtale:

 

Lillian Waagø: telefon 980 34 905 (mail: lillian@sportshunder.no)

Eirin Dahl: telefon 997 62 223 (mail: kontakt@sportshunder.no)

Våre samarbeidspartnere: