aktivisering2


Aktiviseringskurs

  


På dette kurst lærer du med enkle triks hvordan du kan berike en travel hverdag for din hund.

En vanlig hverdag til hvermansen kan være travel. Og da kan hunden komme i andre rekke. Da er det viktig at vi utnytter tiden sammen med vår hund godt! Dette er det rette kurset for det!


Alle kursene våres baseres på positive belønningsmetoder.

Innhold:

Teori

  • Mental trening
  • Fysisk trening
  • Verdien av aktivisering
  • Samarbeid

Praksis

  • Problemløsning
  • Snutearbeid
  • Balanseøvelser
  • Fysiske øvelser
  • Kontakt og samarbeid

Alle hunder uavhengig av rase og størrelse trenger fysisk og mental aktivisering for å kunne ha et godt liv og for å kunne fungere godt i hverdagen.  De fleste hunder får tilstrekkelig fysisk aktivitet i form av lufting og turer, men du kan gi hunden din og deg selv som hundeeier et mye rikere liv ved å aktivisere hunden på flere plan. Mental aktivisering trenger hunden din hver dag og det trenger ikke nødvendigvis verken å være vanskelig eller ta ekstra tid å gi den det, men det er veldig viktig for at hunden skal trives, at den skal kunne utvikle en bra evne til problemløsing og er det også et bra våpen mot stress og stress-relaterte problemer. Problemløsningsaktiviteter er viktig for å utvikle hundens selvstendighet og selvtillit som i neste omgang gir en tryggere hund.