hverdagslydighet2

Hverdagslydighet


Kurs for hunder i alle aldre

 

Lengde: 6 kvelder, ca. 1,5time per kveld, + en privattime.Teori første kveld.På dette kurset ønsker vi å skape en god relasjon melleom hund og eier.

Kurset vil bli tilrettelagt hvert enkelt individ og deres nivå og tidligere ferdigheter som vi vil bygge videre på. Med i prisen er det en privattime som kan benyttes som hjemmebesøk, eller i Sportshunders lokaler.

Også her vil sosialisering og miljøtrening legges vekt på gjennom hele kurset.

Vi setter av tid til å diskutere de utfordringer deltakerene opplever i hverdagen.

Innhold:

Teori

  • Hundespråk, lese sin egen hund og andres
  • Læringsmetoder
  • Vanlige utfordringer

Praksis

  • Kontakt
  • Gå pent i bånd
  • Innkalling
  • Roligtrening, det å kunne å slappe av
  • Selvkontroll og grensesetting. 
  • Vi vil lære hunden deres gode vaner som passer i deres hverdag.
  • Trene i litt forskjellige miljø

Det er ikke uvanlig at man kan slite litt med hverdagslydigheten med din hund. Derfor er dette kurset spisset mot vanlige problemer i hverdagslydigheten. For at dere og din hund skal få best utbytte av dette kurset får dere med en privattime i prisen. Den kan brukes som hjemmebesøk(i Trondheim) eller i Sportshunders lokaler på Byåsen.


Når hundene er på kurset får de ikke lov til å hilse i bånd under treningen. Da vil vi bruke tiden på at du og deres hund skal få en god relasjon og jobbe sammen uten å bry seg om ting som hender rundt.