Grunnferdighetskurs2

Grunnferdighetskurs

 

Kurs for alle!

 


- En investering for all fremtid for deg som hundetrener og hunden.
- Grunnlaget for lydighet, bruks, agility og grundig hverdagslydighet.


Alle kursene våres baseres på positive belønningsmetoder. 


For familiehunden

For konkurransehunden

Innhold:

Teori

  • Læringsmetoder
  • 12 grunnferdigheter
  • du blir god på å trenehunden blir god på å lære

Praksis

  • 12 grunnferdigheter


    På grunnferdighetskurset går vi gjennom innlæring av grunnferdigheter eks; sitt, dekk, ligg, innkalling, utgangstilling, fot, apport, luktarbeid. Kort sagt alt det en lydighets/brukshund bør kunne. 
    Det er 19  hovedgrupper grunnferdigheter. Hver gruppe har variasjoner. Eksempelvis Grunnferdighetsgruppe SITT har variasjoner som sitt foran, sitt på avstand, sitt med forstyrrelser m.m. Vi regner med at gjennomsnittshunden trenger ca 1 år på å lære alle grunnferdighetene.